Дисциплини 

Състезателните правила за aQuolley обхващат четири дисциплини в зависимост от броя на играчите от една и съща страна на корта: индивидуално, двойки, тройки и отборно. За да разберете напълно правилата на играта, е препоръчително да гледате видеоклипове от плейлистите, представени в канала на aQuolley в YouTube:
Видеоклипове за сингъл Видеоклипове за двойки Видеоклипове за тройки Видеоклипове за отбор

ДИСКРИПЛИНИNR. на ИГРАЧИТЕРАЗМЕР НА СЪДАОГРАНИЧЕНИЯ
Сингълс16 x 3 m
8 x 4 m
Женски сингъл: само за дами
Мъжки сингъл: без ограничения, свързани с пола; две дами също могат да участват заедно
Двойки2 +16 x 4 m
8 x 4 m
9 x 4 m
Двойки жени: изключително за дами
Смесени двойки: Задължително е на
корта да присъства поне една дама
Мъжки двойки: няма ограничения, свързани с пола
Тройки3+28 x 4 m
9 x 4 m
10 x 5 m
Женски тройки: само за дами
Смесени тройки: Задължително
е поне една дама да присъства постоянно на корта
Мъжки тройки: няма ограничения, свързани с пола
Екип4+2
5+2
6+3
11 x 5 м
12 x 5 м
12 х 6 м
Женски отбор: изключително за дами
Смесен отбор: Задължително е присъствието на
поне две дами на корта
Мъжки отбор: без ограничения, свързани с пола

Подробни правила на играта

Правилата на aQuolley W-ball са същите като тези на плажния волейбол, но със следните разлики.

 1. Размерът на корта за женски сингъл е 6 x 3 метра; за женски двойки – 6 x 4 метра; за мъжки сингъл, мъжки или смесени двойки – 8 x 4 метра; за тройки – 10 x 5 метра; за отбор от четирима души – 11 x 5 метра; за отбор от петима души – 12 x 5 метра; и за отбор от шестима души – 12 x 6 метра.
 2. Минималната допустима дълбочина на водата е 0,6 метра, а максималната – 1,2 метра. Измерването на дълбочината на водата трябва да се извърши под мрежата в средната точка на централната линия.
 3. В началото на играта подаващият играч трябва да остане на максимално разстояние 0,5 метра от основната линия.
 4. Ако подаването попадне в мрежата и топката се приземи в допустимата зона, подаването трябва да се повтори.
 5. Приемането на подаването трябва да включва поне още едно докосване от приемащия отбор, преди то да бъде прехвърлено към противниковата страна.
 6. С изключение на носенето и явното двойно докосване, всяко друго докосване на топката е позволено, като се използва всяка част от тялото.
 7. Мачовете се играят до победа в два сета, като сетовете продължават до 15 точки, а ако резултатът достигне 14:14, играта продължава до постигане на разлика от две точки.
 8. Състезанията за мъже са отворени за всички; в дисциплините за жени могат да участват само дами; в смесените категории се изисква поне една дама да присъства на корта през цялото времетраене на мача, а за отбори с 4+2 или повече членове – поне две дами.
 9. При двойките могат да бъдат регистрирани 2+1 играчи, при тройките – 3+2 играчи, при четиричленните отбори – 4+2 играчи, при петчленните отбори – 5+2 играчи, а при шестчленните отбори – 6+3 играчи. Числото преди знака „+“ показва колко играчи могат да бъдат едновременно на игрището, а числото след знака „+“ показва броя на заместниците.
 10. При сингъла не се допускат замени, а в останалите дисциплини са позволени две замени в рамките на един сет. При тройките и отборните дисциплини също са позволени двойни смени.
 11. Във всеки сет са разрешени два таймаута за всяка дисциплина.
 12. В случай на голям брой участници директорът на състезанието може да реши, че няма да има трети сет по време на мачовете в груповата фаза, а за втория сет може да не се изисква разлика от две точки. Освен това той може да реши, че сетовете трябва да се играят до 11 точки вместо до 15.
 13. Като се има предвид, че възможността за провеждане на състезанията може да бъде значително повлияна от текущите метеорологични условия, температурата на водата и вятъра, директорът на състезанието има право да вземе решение за промяна на първоначално обявените часове за начало, продължение и край на състезанията. В такива случаи се очаква уведомлението за това да бъде своевременно публикувано на комуникационната платформа на спорта.

Състезателни категории

ВИДОВЕ КАТЕГОРИИОГРАНИЧЕНИЯ
Категории в зависимост от естеството на конкурсаСъстезание на федерацията: В състезанието може да участва всеки, независимо от клубното му членство, при условие че отговаря на допълнителните изисквания за категория, посочени в обявата за състезанието. Клубно състезание: В състезанието могат да участват само членове на клуба организатор, а сред тях – само тези, които отговарят на останалите изисквания за категория, посочени в обявата за състезанието.
Категории според нивото на умениятаПрофесионалист: Състезатели, които са участвали като регистрирани играчи в отборно състезание за възрастни мъже или жени от I или II клас на Националната федерация през някоя от трите години, предхождащи състезанието. В състезанията за професионалисти могат да участват отбори с всякакъв състав, без ограничения в игровите умения на играчите, които го формират. Полупрофесионални състезания: В полупрофесионалните състезания във всеки отбор може да има само един професионален играч на корта по едно и също време. Аматьор: Всеки играч, който не попада в категорията на професионалистите, се счита за аматьор. В аматьорските състезания на корта не може да има професионален играч в рамките на един отбор.
Категории според възрасттаАбсолют: Няма възрастови ограничения за състезателите. Младежи: В младежката категория горната възрастова граница е 18 години; условието за участие е играчът да не е навършил 18 години в първия ден на състезателната година; в случай на съмнение решаваща е датата на раждане в личната карта. Младша възраст: В категорията на младшата възраст горната възрастова граница е 25 години; условието за участие е играчът да не е навършил 25 години на първия ден от състезателната година; в случай на съмнение решаваща е датата на раждане в личната карта. Старша възраст: В старшата категория долната възрастова граница е 50 години; условието за участие е играчът да е достигнал или да достигне долната възрастова граница най-късно до последния ден на състезателната година; в случай на съмнение решаваща е датата на раждане в личната карта.
Категории въз основа на връзките между членовете на екипаСемейство: В семейната категория за състезанията по двойки, тройки или отборни състезания, обявени в семейната категория, се изисква между играчите на корта да има връзка между брат и сестра, родител и дете, баба и дядо, внук или брачна връзка или връзка с партньор в живота. В случай на брачна връзка или връзка с партньор в живота се очаква връзката, която служи за основа, да е доказано продължила поне една година в годината на състезанието.

Протест относно нарушения на категорията

При предоставяне на съответните данни за категоризиране на отделните играчи (пол, възраст, състезателен статус, семейна връзка) организаторите не проверяват тяхната автентичност.
Ако бъде подаден протест във връзка с нарушения на категорията, свързани с участието на определен играч, директорът на състезанието ще поиска от играчите на съответния отбор да предоставят доказателства за автентичността на оспорваните данни.
Ако доказателството е успешно, директорът на състезанието ще потвърди автентичността на оспорваните данни и ще отхвърли протеста; в противен случай протестът ще бъде уважен, а отборът, участващ в протеста, ще бъде дисквалифициран от състезанието.
Протести относно нарушения на категорията могат да се подават само до 180 минути преди началото на състезанието.