Discipline

Tekmovalna pravila za aQuolley zajemajo štiri discipline glede na število igralcev na isti strani igrišča: posamezno, dvojice, trojke in ekipo. Za popolno razumevanje pravil igre si je priporočljivo ogledati videoposnetke s seznamov predvajanja, ki so predstavljeni na kanalu aQuolley na YouTubu:
Videoposnetki za posameznike     Videoposnetki dvojic     Videoposnetki trojk       Videoposnetki ekipe

DISCIPLINENR. igralcevVELIKOST SODIŠČAOMEJITVE
Samski16 x 3 m
8 x 4 m
Ženski posamezniki: izključno za ženske
Moški posamezniki: brez omejitev glede spola; sodelujeta lahko tudi dve ženski.
Dvoboji2 +16 x 4 m
8 x 4 m
9 x 4 m
Ženske dvojice: izključno za ženske
Mešane dvojice: Na igrišču mora biti stalno prisotna vsaj ena ženska
Moški dvojčki: brez omejitev glede spola
Trojčki3+28 x 4 m
9 x 4 m
10 x 5 m
Ženske trojke: izključno za ženske
Mešane trojke: Na igrišču mora biti stalno prisotna vsaj ena ženska
Moški trojčki: brez omejitev glede spola
Ekipa4+2
5+2
6+3
11 x 5 m
12 x 5 m
12 x 6 m
Ženska ekipa: izključno za ženske
Mešana ekipa:
Moška ekipa: brez omejitev glede spola

Podrobna pravila igre

Pravila igre aQuolley W-ball so enaka pravilom odbojke na mivki, z naslednjimi razlikami.

 1. Velikost igrišča za ženski posamezni dvoboj je 6 x 3 metre, za ženske dvojice 6 x 4 metre, za moški posamezni dvoboj, moške ali mešane dvojice 8 x 4 metre, za trojke 10 x 5 metrov, za štiričlansko ekipo 11 x 5 metrov, za petčlansko ekipo 12 x 5 metrov in za šestčlansko ekipo 12 x 6 metrov.
 2. Najmanjša dovoljena globina vode je 0,6 metra, največja pa 1,2 metra. Globino vode je treba izmeriti pod mrežo na sredini sredinske črte.
 3. Na začetku igre mora igralec, ki servira, ostati od osnovne črte oddaljen največ 0,5 metra.
 4. Če servis zadene mrežo in žogica pristane v veljavnem območju, je treba servis ponoviti.
 5. Pri sprejemu servisa mora ekipa, ki servis sprejema, uporabiti vsaj še en dotik, preden se servis lahko prenese na nasprotnikovo stran.
 6. Razen prenosa in jasnega dvojnega dotika je dovoljen vsak drug dotik žoge s katerim koli delom telesa.
 7. Tekme se igrajo na dva dobljena niza, pri čemer nizi trajajo do 15 točk, in če je rezultat 14:14, se igra nadaljuje, dokler ni dosežena razlika dveh točk.
 8. Na moških tekmovanjih lahko sodeluje vsak, v ženskih disciplinah lahko sodelujejo samo ženske, v mešanih kategorijah pa mora biti vsaj ena ženska prisotna na igrišču ves čas tekme, pri ekipah s 4+2 ali več člani pa morata biti prisotni vsaj dve ženski.
 9. V dvojicah je lahko registriranih 2+1 igralec, v trojkah 3+2 igralca, v štiričlanskih ekipah 4+2 igralca, v petčlanskih ekipah 5+2 igralca in v šestčlanskih ekipah 6+3 igralci. Številka pred znakom “+” označuje, koliko igralcev je lahko hkrati na igrišču, številka za znakom “+” pa označuje število nadomestnih igralcev.
 10. V igri posameznikov zamenjave niso dovoljene, v drugih disciplinah pa sta v enem nizu dovoljeni dve zamenjavi. V trojicah in ekipnih disciplinah so dovoljene tudi dvojne zamenjave
 11. V vsakem nizu sta v vsaki disciplini dovoljena dva odmora.
 12. V primeru velikega števila prijav se lahko vodja tekmovanja odloči, da v tekmah skupinskega dela ne bo tretjega niza, v drugem nizu pa razlika dveh točk ni potrebna. Poleg tega lahko določi, da se nizi igrajo do 11 točk namesto do 15.
 13. Glede na to, da lahko na izvedljivost tekmovanj bistveno vplivajo trenutno vreme, temperatura vode in veter, je vodja tekmovanja pooblaščen, da odloči o spremembi prvotno napovedanih časov začetka, nadaljevanja in konca tekmovanj. V takšnih primerih se pričakuje, da bo obvestilo o tem nemudoma objavljeno na komunikacijski platformi športa.

Tekmovalne kategorije

VRSTE KATEGORIJOMEJITVE
Kategorije glede na naravo natečajaTekmovanje federacije: Na tekmovanje se lahko prijavi vsakdo, ne glede na članstvo v klubu, če izpolnjuje dodatne pogoje za kategorijo, ki so navedeni v razpisu tekmovanja. Klubsko tekmovanje: Na tekmovanje se lahko prijavijo samo člani kluba organizatorja, med njimi pa samo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za druge kategorije, določene v razpisu tekmovanja.
Kategorije glede na raven znanja in spretnostiStrokovno: Tekmovalci, ki so kot registrirani igralci sodelovali v ekipnem tekmovanju odraslih moških ali žensk I ali II razreda nacionalne zveze v katerem koli od treh let pred tekmovanjem. Na profesionalnih tekmovanjih lahko sodelujejo ekipe poljubne sestave brez omejitev glede igralnega znanja igralcev, ki jih sestavljajo. Polprofesionalni: V polprofesionalnih tekmovanjih je lahko v vsaki ekipi hkrati na igrišču le en profesionalni igralec. Amaterski: Vsak igralec, ki ne spada v kategorijo profesionalnih igralcev, se šteje za amaterja. Na amaterskih tekmovanjih v ekipi na igrišču ne sme biti profesionalnega igralca.
Kategorije glede na starostAbsolutno: Za tekmovalce ni starostnih omejitev. Mladi: V kategoriji mladincev je zgornja starostna meja 18 let; pogoj za prijavo je, da igralec na prvi dan tekmovalnega leta še ni dopolnil 18 let; v primeru dvoma odloča datum rojstva v osebni izkaznici. Junior: V kategoriji juniorjev je zgornja starostna meja 25 let; pogoj za prijavo je, da igralec na prvi dan tekmovalnega leta še ni dopolnil 25 let; v primeru dvoma odloča datum rojstva v osebni izkaznici. Starejši: V kategoriji starejših je spodnja starostna meja 50 let; pogoj za prijavo je, da je igralec dosegel ali bo dosegel spodnjo starostno mejo najpozneje zadnji dan tekmovalnega leta; v primeru dvoma odloča datum rojstva v osebni izkaznici.
Kategorije na podlagi odnosov med člani ekipeDružina: V družinski kategoriji je za tekmovanja dvojic, trojk ali ekipna tekmovanja, ki so razpisana v družinski kategoriji, pogoj, da so med igralci na igrišču sorojenci, starši in otroci, stari starši in vnuki ali zakonski oziroma življenjski partnerji. V primeru zakonskega ali življenjskega partnerskega razmerja se pričakuje, da je bilo dokazano, da razmerje, ki je podlaga zanj, traja vsaj eno leto v tekmovalnem letu.

Protest v zvezi s kršitvami kategorije

Pri posredovanju ustreznih podatkov za kategorizacijo posameznih igralcev (spol, starost, tekmovalni status, družinsko razmerje) organizatorji ne preverjajo njihove pristnosti.
Če je vložen protest zaradi kršitev kategorij, povezanih z udeležbo določenega igralca, vodja tekmovanja od igralcev zadevne ekipe zahteva, da predložijo dokazila o verodostojnosti spornih podatkov.
Če je dokaz uspešno izveden, bo vodja tekmovanja potrdil pristnost spornih podatkov in zavrnil protest; v nasprotnem primeru bo protestu ugodil in ekipo, ki je vključena v protest, diskvalificiral s tekmovanja.
Protesti v zvezi s kršitvami kategorije se lahko vložijo le do 180 minut pred začetkom tekmovanja.