Szakágak

A pálya azonos oldalán lévő játékosok száma alapján négy szakág létezik: egyéni, páros, hármas és csapat, mely utóbbi állhat 4, 5 vagy 6 főből, plusz a cserék. A szabályok pontosabb megértése, elsajátítása érdekében célszerű megnézni az aQuolley YouTube channel-en található szakági lejátszási listákat:                 
Egyéni szakági videók Páros szakági videók Hármas szakági videók Csapat szakági videók

SZAKGÁGLÉTSZÁMPÁLYAMÉRETMEGKÖTÉSEK
Egyéni16 x 3 m
8 x 4 m
Női egyéni: csak hölgyek nevezhetnek
Férfi egyéni: nincs nemre vonatkozó megkötés; két hölgy együtt is elindulhat
Páros2 +16 x 4 m
8 x 4 m
9 x 4 m
Női páros: csak hölgyek nevezhetnek
Vegyes páros: elvárt legalább 1 hölgy folyamatos jelenléte a pályán
Férfi páros: nincs nemre vonatkozó megkötés
Hármas3+28 x 4 m
9 x 4 m
10 x 5 m
Női hármas: csak hölgyek nevezhetnek
Vegyes hármas: elvárt legalább 1 hölgy folyamatos jelenléte a pályán
Férfi hármas: nincs nemre vonatkozó megkötés
Csapat4+2
5+2
6+3
11 x 5 m
12 x 5 m
12 x 6 m
Női csapat: csak hölgyek nevezhetnek
Vegyes csapat: elvárt legalább 2 hölgy folyamatos jelenléte a pályán
Férfi csapat: nincs nemre vonatkozó megkötés

Játékszabályok

A víziröplabda szabályai megegyeznek a strandröplabda előírásaival, az alábbi eltérések mellett.

 1. A pálya mérete női egyéniben: 6 x 3 méter; női párosban: 6 x 4 méter; férfi egyéniben, férfi vagy vegyes párosban: 8 x 4 méter; hármasban: 10 x 5 méter; négyes csapatban: 11 x 5 méter, ötös csapatban: 12 x 5 méter, hatos csapatban: 12 x 6 méter
 2. A legkisebb megengedett vízmélység 0,6 méter, a legnagyobb 1,2 méter; a vízmélység mérését a háló alatt a középvonal közepénél kell elvégezni
 3. Nyitáskor a szerváló játékos legfeljebb 0,5 méter távolságra tartózkodhat az alapvonaltól
 4. Amennyiben a nyitás hálót ér és a labda érvényes területre érkezik, akkor a szervát meg kell ismételni
 5. A szervafogadást nem lehet azonnal áttenni az ellenfél térfelére, kötelező legalább még egy érintésnek következni a fogadó csapat részéről
 6. A dobás és az egyértelmű duplaérintés kivételével minden más labdaérintés megengedett, bármely testrésszel. Dobásnak tekinthető minden olyan labdaérintés, ahol a labda testrészre történő beérkezése és az onnan való távozása között érzékelhető idő telik el
 7. A mérkőzések két nyert szettig, a szettek 15 pontig, illetve 14:14 után a kétpontos különbség eléréséig tartanak
 8. A férfi versenyekre bárki nevezhet; a női szakágakban kizárólag hölgyek indulhatnak; a vegyes szakágakban pedig elvárt, hogy csapatonként legalább egy, 4+2 vagy afeletti létszámú csapatok esetén legalább kettő hölgy tartózkodjon a pályán a mérkőzés teljes időtartama alatt
 9. Párosban 2+1 főt, hármasban 3+2 főt, négyes csapatban 4+2, ötös csapatban 5+2; hatos csapatban pedig 6+3 főt lehet nevezni; a ’+’ jel előtti szám azt mutatja, hogy a csapatból hányan tartózkodhatnak egyszerre a pályán; a ’+’ jel utáni a cserék számát
 10. Egyéniben nincs csere, a többi szakágban egy szetten belül két cserére van lehetőség; hármasban és csapatban megengedett a kettős csere is
 11.  Szettenként két időkérésre van lehetőség minden szakágban
 12. Nagy létszámú nevezés esetén a versenyigazgató dönthet úgy is, hogy a csoportmérkőzések során ne legyen harmadik szett, második szett, kétpontos különbség; illetve arról, hogy a szettek ne 15, hanem csak 11 pontig tartsanak
 13. Tekintve, hogy a versenyek lebonyolíthatóságát az időjárás, a vízhőmérséklet és a szélviszonyok pillanatnyi állapota nagymértékben befolyásolhatja, a versenyigazgató saját hatáskörben dönthet a versenyek eredetileg meghirdetett kezdési, folytatási, befejezési időpontjának módosításáról; mely esetekben elvárt, hogy az erről szóló értesítés azonnal felkerüljön a sportág kommunikációs oldalára

Versenykategóriák

KATEGÓRIA TÍPUSOKMEGKÖTÉSEK
Versenyjelleg szerinti kategóriákSzövetségi verseny: A versenyre klubtagságtól függetlenül bárki benevezhet, aki megfelel a verseny kiírásában szereplő további kategória elvárásoknak Egyesületi verseny: A versenyre kizárólag a rendező egyesület tagjai nevezhetnek; közülük is csak azok, akik megfelelnek a verseny kiírásában szereplő egyéb kategória elvárásoknak
Tudásszint szerinti kategóriákProfi: Azokat a versenyzők, akik a versenyt megelőző három év valamelyikében igazolt versenyzőként vettek részt az MRSZ felnőtt férfiak vagy nők számára meghirdetett I. vagy II. osztályú csapatversenyében. A profi versenyeken bármilyen összetételű csapat elindulhat, az azt alkotó játékosok játéktudására vonatkozó megkötés nélkül Félprofi: A félprofi versenyeken az egyes csapatokon belül a pályán egyidőben legfeljebb csak egy profi játékos tartózkodhat Amatőr: Minden olyan játékos, aki nem tartozik a profi kategóriába, amatőrnek tekintendő. Az amatőr versenyeken az egyes csapatokon belül a pályán profi játékos nem tartózkodhat
Életkor szerinti kategóriákAbszolút: nincs a versenyzők életkorára vonatkozó megkötés Ifjúsági: ifjúsági kategóriában 18 év a felső korhatár; a nevezés feltétele, hogy a játékos a verseny évének első napján még nem töltötte be a 18. életévét; óvás esetén a személyi igazolványban szereplő születési dátum dönt Junior: junior kategóriában 25 év a felső korhatár; a nevezés feltétele, hogy a játékos a verseny évének első napján még nem töltötte be a 25. életévét; óvás esetén a személyi igazolványban szereplő születési dátum dönt Szenior: szenior kategóriában 50 év az alsó korhatár; a nevezés feltétele, hogy a játékos legkésőbb a verseny évének utolsó napjáig betöltötte vagy be fogja tölteni az alsó korhatárként megjelölt életévét; kétség esetén a személyi igazolványban szereplő születési dátum dönt
Csapattagok közötti kapcsolat szerinti kategóriákCsaládi: a családi kategóriában kiírt páros, hármas vagy csapatversenyeken elvárás, hogy a pályán tartózkodó játékosok között testvéri, szülő-gyermek, nagyszülő-unoka rokonsági, illetve házastársi vagy élettársi kapcsolat legyen. Házas- vagy élettársi kapcsolat esetén elvárás, hogy az annak alapjául szolgáló kapcsolat bizonyítottan legalább 1 éve tartson a verseny évében

Kategória sértésre vonatkozó óvások

Az egyes játékosok kategória besorolás szempontból releváns adatainak (nem, életkor, versenyzői státusz, családi kapcsolat) megadásakor a rendezőség nem vizsgálja azok valódiságát.

Amennyiben valamely versenyző részvétele kapcsán kategória sértésre vonatkozó óvás érkezik, akkor a versenyigazgató felszólítja az érintett csapat játékosait, hogy igazolják az óvásban kifogásolt adatok valódiságát. Amennyiben a bizonyítás sikeres, akkor a versenyigazgató hitelesíti a vitatott adatokat és az óvást elutasítja; ellenkező esetben helyt ad az óvásnak és az óvásban érintett csapat jelentkezését kizárja a versenyből. Kategória sértésre vonatkozó óvást kizárólag a verseny kezdőidőpontját megelőző 180. percig lehet tenni.